Model Sedekah Kita

image

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

(QS. 2:271).

 

Dari Amir Asy Sya'bi, pada suatu ketika Umar bin Al Khathab menyedekahkan separuh dari harta kekayaannya kepada Rasulullah untuk keperluan agama.

 

Rasulullah bertanya kepadanya, "apakah kamu memikirkan anak keturunanmu yang datang kemudian, wahai Umar!"

 

Umar menjawab, "Aku menyisihkan setengah dari harta kekayaanku untuk mereka."

 

Tapi tak lama kemudian Abu Bakar secara diam-diam telah menyedekahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk kepentingan agama, Rasulullah pun menanyakan hal yang sama kepadanya, Abu Bakar menjawab, "yang akan mencukupi keluarga-ku adalah Allah dan Rasul-Nya."

 

Mendengar jawaban Abu Bakar, Umar menangis dan berkata, "Demi Allah! setiap aku berbuat kebajikan, selalu sahaja kamu tandingi, wahai Abu Bakar!"

 

Ayat ini pada dasarnya memuji Umar yang bersedekah secara terang-terangan agar dicontoh orang lain, juga memuji Abu Bakar yang bersedekah secara rahasia dan dua perbuatan tersebut patut dicontoh (Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an 123).

 

Mentemen...

 

Bagaimana sedekah kita hari ini...


Adakah seperti Sahabat Umar RA yang bersedekah terang-terangan dalam rangka memberi contoh tauladan kebaikan kepada khalayak atau seperti halnya Sahabat Abu Bakar RA yang bersedekah secara rahasia dalam rangka menjaga keikhlasan hati??

 

Selamat beristirahat...

 

 

-----
Salam Semangat!!
@ludwinardi | WA/PH 0852 2614 9414 
http://ludwinardi.com

 

#ilustrasi: internet

 


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Tema Wadah Ide
Ide Teranyar
Filling Ide
Ide yang Dikomentari
SLINK

Komunitasku

Komunitas Blogger Bekasi

 

Visitors